FAIL (the browser should render some flash content, not this).
lid worden


Zelfstandig wonen en ruimte voor zijn grote passie

Benny is een jonge volwassen kerel. Vanuit de revalidatie werd de vraag gesteld of hij nog zelfstandig zou kunnen wonen. Hij wil dat zelf heel graag, maar is door een hoge dwarslaesie ernstig beperkt. Eigenlijk kan hij alleen in een speciale inrichting terecht. Dat wil hij kost wat kost voorkomen. Hij is bang het contact met de samenleving te verliezen.

Raad & Daad is erin geslaagd een uitgebreid hulpnetwerk op te bouwen rond het leven van Benny. Er werd subsidie aangevraagd voor aanpassingen in de woning. Er werd een buddy gezocht, de administratie werd geregeld. Met die zorg en begeleiding slaagt hij er wonderwel in om ondanks zijn beperking, toch zelfstandig te wonen en leven. Ondanks de vele hulp blijft Benny geheel zelf verantwoordelijk.

Daarnaast heeft Raad & Daad er voor gezorgd dat Benny zijn grote hobby kan uitoefenen. Hij schildert met behulp van een PC . Het personeel dat bij Benny over de vloer komt is ook ´kunstzinnig ´waardoor er altijd genoeg gespreksstof is. Interessant en leuk voor iedereen.

<< Terug